Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2013

corry
2514 5801 390
Reposted fromsilla silla viasmokingportraits smokingportraits

March 02 2013

corry
Idę na balkon, w ręku szlug, telefon w drugiej. I napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów. Zadzwoniłbym do Ciebie, ale wiem, że tego nie chcesz. Wybełkotał, że Cię kocham, tu jest źle i serio tęsknie.  
— Bonson<3
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada viacytaty cytaty
Sponsored post
feedback2020-admin

May 04 2012

corry
No matter how much it hurts, no matter what the pain is inside. It’s good to see you happy.
— Sherlock: The Game of Shadows
Reposted fromwormstache wormstache viacytaty cytaty
corry
Na razie od czasu do czasu podróżuję w snach.
— "Pamiętnik narkomanki"
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viacytaty cytaty

May 02 2012

corry
3886 6972
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viacytaty cytaty
corry
I wielka jest majowa moc kiedy niebo się do ziemi uśmiecha
— SDM
Reposted fromsaphirka saphirka viacytaty cytaty
corry
Jakaś część ciebie wciąż we mnie żyje. Nawet gdybyś ty odszedł, ta część by została. Tkwisz we mnie. Jestem twoim odbiciem, ty jesteś moim, żadne z nas nie może już istnieć oddzielnie.
— Eric - Emmanuel Schmitt
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viacytaty cytaty
corry
3437 830e
Reposted fromscorpix scorpix viaisch isch
corry
corry
1187 9ea6 390
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viawishlist wishlist
corry
3766 9570 390
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viawishlist wishlist
corry
6006 ca70
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viawishlist wishlist

April 30 2012

corry
5845 ff1b 390
corry
3139 2306 390
god damn it, i'm going to cry
Reposted frompani-ja pani-ja viazawszebeatles zawszebeatles
corry
1468 d4e1 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viaskins skins
corry
1676 c7f1 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viaskins skins
corry
5676 8bba 390
Reposted fromskins skins
corry
6234 8a51 390
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viaskins skins
6287 0444 390
Reposted fromvaleriednguyen valeriednguyen viathepanda thepanda
corry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...